ترویج دادن موفقیت مسابقه با Toronto Wolfpack

بیسیم دستی PD505

تورنتو wolfpack اولین تیم حرفه ای لیگ Rugby کانادا و اولین تیم بزرگ ورزشی حرفه ای در جهان است. این تیم در بهار 2016 راه اندازی شد  و در اولین سال خود از موفقیت های زیادی از جمله پیروزی در مسابقات لیگ انگلستان برخوردار شد.

برای یک تیم ورزشی حرفه ای، ارتباطات ضروری است تا اطمینان حاصل شود که اطلاعات می تواند از مربیان و تحلیلگران به اعضای تیم پشتیبانی و بازیکنان ارسال شود.

در این فصل تیم از بیسیم های هایترا برای ارتباط بین مربی، تحلیلگران و تیم پشتیبانی استفاده کردند. این تیم قبلا از بیسیم های آنالوگ استفاده می کرد که مشکلات وضوح صدا و قابلیت اطمینان را داشت اما در حال حاضر از بیسیم دستی PD505 هایترا استفاده می کند که بسیار سبک و قابل اطمینان است و وضوح صدای عالی دارد.