راهنمای رادیو ترانک DMR Tier III

راهنمای رادیو ترانک DMR Tier III

DMR Tier III یک سیستم رادیویی ترانک که برای شبکه های بزرگ رنج بین 100 تا 1000 کاربر طراحی شده است. مشخصات و خصوصیات DMR Tier III توسط انجمن استاندارد ارتباطات اروپا (ETSI) در 2012 طراحی شده است  و به عنوان یک استاندارد جهانی پذیرفته شده است.

DMR Tier III جایگزین دیجیتال مستقیم برای شبکه های ترانک MPT1327 آنالوگ است و بسیار موثر و مقرون به صرفه تر از دیگر استانداردهای ترانک دیجیتال مثل TETRA و P25 می باشد.

DMR Tier III کیفیت صوتی بهتر و محدوده وسیعی از برنامه های صوتی و داده پیشرفته را ارائه می دهد و همچنین دارای مزیت پشتیبانی از انتقال همزمان چند برنامه هوشمند صوتی و داده ها به صورت همزمان و همچنین بسیاری از ویژگی های پیشرفته دیگر است.

برخلاف شبکه های متداول DMR Tier II که کانال های رادیویی برای گروه های خاصی از کاربران هستند، شبکه های ترانک Tier III از مجموعه ای از کانال های رادیویی استفاده می کنند که در صورت لزوم این کانال ها به صورت دینامیک به گروه های کاربری مختلف اختصاص داده می شود.