معرفی جدیدترین میکروفن های بیسیم های دیجیتال مدل Si500

معرفی جدیدترین میکروفن های بیسیم های دیجیتال مدل Si500

با توجه به اینکه امروزه ضبط، ذخیره و مدیریت صحیح مدارک ویدئویی برای سازمان های اجرای قانون مهم می باشد. راه حل مدیریت مدارک دیجیتالی (DEMS) به عنوان یک راه حل مهم مد نظر قرار گرفته است لذا این شرکت اقدام به ارائه نسل جدیدی از میکروفن های بیسیم دستی نموده است که قابلیت ضبط ویدئویی و ضبط تصویر، ارتباطات صوتی و ضبط صدا، هشدار اورژانسی، مشاهده محتوا و ادغام رادیویی را در یک بسته ترکیبی تلفیق را دارند.