استاندارد DMR Tier 2

استاندارد DMR Tier 2

استاندارد DMR Tier 2 و محصولات آن، به عنوان نمونه موثر و دیجیتال به جای سیستم های رادیویی آنالوگ طراحی شده اند. همچنین توسعه یافته دیجیتال به PMR، TETRA و P25 می باشد.

DMR Tier 2 از دو لایه (TDMR(Time Division Multiple Access با فرکانس 4FSK در مقایسه با FDMR با فرکانس FM برای آنالوگ استفاده می کند. DMR TDMA یک کانال 12/5 کیلوهرتز به دو قسمت مستقل تقسیم می کند. DMR Tier 2 باند فرکانس VHF و UHF PMR یا باند فرکانس LMR که 960-66 مگا هرتز پوشش می دهد، عمل می کند.

پوشش و ظرفیت

DMR Tier 2 می تواند هر چیز کوچکی از یک ردپای کوچک و محلی تا پوشش منطقه وسیع را ارائه دهد. سیستم های DMR Tier 2 به طور معمول برای بیش از 80 کاربر پیکربندی شده اند. DMR Tier 2 ارتباطات ایده آل برای سازمان های کوچک و متوسط که عمدتاً به دنبال خدمات صوتی هستند می باشد، اگر چه سرویس های داده ای اصلی مثل پیام های متنی نیز پشتیبانی می کنند.