توانایی مهاجرت به تدریج از آنالوگ به دیجیتال

توانایی مهاجرت به تدریج از آنالوگ به دیجیتال

معرفی جدیدترین میکروفن های بیسیم های دیجیتال مدل Si500

معرفی جدیدترین میکروفن های بیسیم های دیجیتال مدل Si500

بیسیم دستی هایترا BD305LF

معرفی بیسیم دستی جدید هایترا مدل BD305LF

بیسیم دستی PTC76

گواهینامه IOP به بیسیم دستی (PTC760(TETRA/LTE اعطا شد