بیسیم دستی PTC76

گواهینامه IOP به بیسیم دستی (PTC760(TETRA/LTE اعطا شد

توافق استراتژیک هایترا با شرکت زیمنس

توافق استراتژیک هایترا با شرکت زیمنس

اخبار

80 درصد شرکت ها از تلفن سیار برای پشتیبانی رادیوهای دو طرفه استفاده می کنند

بیسیم دستی PD485

معرفی بیسیم دستی دیجیتال جدید هایترا مدل PD485