فرماندهی و کنترل از طریق دیسپچر هایترا

دیسپچر SmartDispatch

اتاق های فرماندهی و کنترل می توانند به بهبود بهره وری عملیاتی و آگاهی موقعیتی کمک کنند، اما چگونه می توان برنامه دیسپچر هایترا را به مرکز متصل کرد تا به مدیریت ارتباطات رادیویی کمک کند؟

به طور سنتی کاربران رادیو دو طرفه با یکدیگر با فشار دادن دکمه PTT در کنار بیسیم و صحبت کردن از طریق میکروفن ارتباط برقرار می کنند آنها بلافاصله می توانند تماس فردی یا گروهی داشته باشند.

اما یک عنصر کلیدی در یک گروه موثر اینست که از یک رادیو برای برقراری ارتباط استفاده نمی کنند آنها از فرستنده رادیویی مبتنی بر رایانه استفاده می کنند.(اپراتور اتاق کنترل)

یک رایانه مبتنی بر رادیو دیسپچر یا سیستم کنترل و فرماندهی یک نرم افزار کاربردی است که اپراتور اتاق کنترل را قادر می سازد که با افراد با استفاده از رادیوهای دو طرفه ارتباط برقرار کند. نرم افزار روی یک کامپیوتر مستقل نصب شده است و با استفاده از بلندگو و میکروفن یا هدست اپراتور را قادر می سازد مستقیما با فرد یا گروهی بدون نیاز به دستگاه رادیویی دوطرفه صحبت کنند.

بسته نرم افزاری دیسپچ می تواند فقط صدای ورودی یا پشتیبانی از پیام های متنی، نمایش موقعیت GPS کاربران، ضبط تماس های صوتی و پیام ها، هماهنگ کردن تیم های پاسخ از یک نقطه مرکزی و اتصال شبکه های مختلف رادیویی در سراسر ناحیه هایی که گروه های پویا در زمان های اضطراری ایجاد شده است. رادیو دیسپچر معمولا بیسترین اولویت را در شبکه های رادیویی دوطرفه دارد که اپراتور اتاق کنترل را قادر به مدیریت ارتباطات بین تیم ها در عملیات روزانه می کند.