80 درصد شرکت ها از تلفن سیار برای پشتیبانی رادیوهای دو طرفه استفاده می کنند

پس از انجام تحقیقات متوجه شدیم که 80 درصد از شرکت ها از تلفن همراه و بیسیم برای برقراری ارتباط استفاده می کنند. تلفن های همراه به عنوان پشتیبان برای یک سیستم رادیویی کار می کنند که به توانایی کامل نرسیده است و نیاز به ارتقا دارد. با این حال تلفن های همراه به هیچ وجه قابل اعتماد نیستند. به عنوان مثال اگر یک کارگر تنها با یک تلفن همراه به یک منطقه خطرناک فرستاده شود و پوشش آن از بین رود ممکن است خطرات فراوانی داشته باشد.

امروزه بیسیم های دیجیتال مجهز به امکانات ایمنی می باشند که به شما در حفاظت از ایمنی کارکنان کمک می کنند به عنوان مثال وقتی یک بیسیم غیر فعال می شود هشدار فرستاده می شود و هشدارهای اضطراری نیز در موقعیت های خطر فرستاده می شود. همچنین دارای ردیاب GPS نیز می باشند که می توانید موقعیت جغرافیایی کارکنان را در صورت وقوع یک حادثه پیدا کنید.

یک بیسیم دیجیتال دارای پوشش دهی مناسب، وضوح صدای عالی، عمر باتری بالا و محکم و قابل اطمینان است.