انتخاب نماینده رگولاتوری

انتخاب نماینده رگولاتوری به عنوان نایب رئیس جلسات آمادگی کشورهای عضو جامعه مخابراتی آسیا و اقیانوسیه (APT)

برگزاری سمینار معرفی هایترا در استان سمنان

برگزاری سمینار معرفی هایترا در استان سمنان