توافق استراتژیک هایترا با شرکت زیمنس

توافق استراتژیک هایترا با شرکت زیمنس

اخبار

80 درصد شرکت ها از تلفن سیار برای پشتیبانی رادیوهای دو طرفه استفاده می کنند

بیسیم دستی PD485

معرفی بیسیم دستی دیجیتال جدید هایترا مدل PD485