بیسیم دستی هایترا BD305LF

معرفی بیسیم دستی جدید هایترا مدل BD305LF

بیسیم دستی PTC76

گواهینامه IOP به بیسیم دستی (PTC760(TETRA/LTE اعطا شد

توافق استراتژیک هایترا با شرکت زیمنس

توافق استراتژیک هایترا با شرکت زیمنس