سپورا رادیو دیجیتال را به غرب ساحل ویترینگ ارائه داد

رادیو دیجیتال سپورا

با توجه به سیستم جدید دیجیتال سپورا، که این سیستم جدید با پیشرفت وسیع خود در زمینه کیفیت صوتی و تصویری، پیشرفتهای چشمگیری به همراه داشت.

شرکت سپورا برای نصب، طراحی و مدیریت یک شبکه رادیویی دیجیتال قراردادی را برای Wittering تنظیم کرد.

برای مشاهده کامل خبر به سایت زیر مراجعه نمایید.

http://www.sepura.com/news-events/news/2017/sepura-partner-2826-delivers-digital-radio-to-west-wittering-beach/