ارتباطات هایترا با استفاده از شرکت سپورا تکمیل شد

در تاریخ 25 مه 2017 شرکت سپورا توسط شرکت هایترا خریداری شد.

برای مشاهده کامل خبر به سایت زیر مراجعه نمایید.

http://www.sepura.com/news-events/news/2017/hytera-communications-completes-acquisition-of-sepura/