سیستم های دسترسی نوری

مقدمه :

به تجربه ثابت شده است که FTTH ستاره درخشان خانواده NGA (نسل بعدی دسترسی) است و پلتفرم بسیار خوبی برای دسترسی به فن آوری سرعت بالا را در اختیار قرار می دهد. نه تنها شبکه های دسترسی ثابت از راه حل های FTTH بهره می برند، بلکه شبکه های بیسیم پیشرفته نیز از آن استفاده می کنند به خصوص در مواجه با افزایش ظرفیت بکهال. در مقابل راه حل های مبتنی بر مس، پروژه FTTH با چالش های گوناگونی مواجه است که شامل همه چیز می شود از برنامه استراتژیک گرفته تا عملیات نهایی. شورای اروپایی FTTH تعدادی از مسائل را با تمرکز بر جنبه های مختلف منتشر می کند. کتاب راهنما FTTH اصول اولیه آن را مثل معماری، تکنولوژی و توپولوژی معرفی می کند، که دیدگاه عمیقی به مسائل فنی مختلف ارائه می کند و همچنین راه حل های فنی قابل تحسین تری را با تمرکز بر برنامه ریزی، آماده سازی و اجرا در اختیار قرار می دهد.

این تغییرات نتیجه تجربه حرفه ای وسیعی است و ساختار واضح تر، تعاریف دقیق تر، روش های به روز شده و راه حل های فنی پیشرفته را فراهم کرده است. علاوه بر آن این نسخه شامل یک فصل اضافه تر نیز است که یکی را مهمترین مسائل نشان می دهد: استاندارد سازی. همچنین این کتاب راهنما دیدگاه کلی از استانداردهای FTTH در حوزه های مختلف ارائه می کند و برای اولین بار جریان کار از فیبر در خانه تا پشتیبانی را شرح می دهد، تنگناهای آماده سازی FTTH در مسیر مشتری نهایی را حل می کند.

این کتاب راهنما تنها یک مرجع است. این کتاب راهنما خاص تمام افراد حرفه ای در زمینه FTTH است.

گردآوری شده توسط مهندس جان محمدی

برای دانلود کامل مقاله سیستم های دسترسی نوری کلیک نمایید