كاهش اثر تداخل در سيستمهای مخابراتی

مقدمه

كاهش تداخل در سيستمهاي مخابراتي همواره يكي از موضوع هاي مهم و مورد توجه طراحان اين سيستمها بوده ­است.با استفاده از روشهاي مختلف كاهش اثر تداخل ، راهكارهاي مختلفي ارائه شده كه در اين فصل به برخي از آنها اشاره مي­شود.در راستاي كاهش تداخل ، روشهاي مختلفي پيشنهاد شده كه مهمترين آنها عبارتند از : تغيير و تعويض فركانس، كاهش توان و كاهش قدرت سيگنال ناخواسته، استفاده از آنتن جهتدار ، تغيير عرض شعاع اصلي( بيم ) آنتن و كاهش ارتفاع آنتن.

لازم به ذكر است كليه روشهاي نام برده شده  روشهاي موثري هستند و مهندسين به سختي مي­توانند روش بهتر را در بين روشهاي فوق با توجه به نوع استفاده و موقعيت محل برگزينند.

برخي روشهاي كاهش تداخل :

در بخش زير جزئيات بيشتر در مورد روشهاي گوناگون كاهش تداخل يا برطرف نمودن آن توضيح داده شده است.معمولا تداخل را نمي توان بطور كلي حذف كرد اما مي توان آن را به سطح قابل قبولي كاهش داد كه سيستمهاي مخابراتي بتوانند در آن سطح عملكرد مناسبي داشته باشند.

براي كاهش تداخل ممكن است چندين روش مختلف همزمان  مورد استفاده قرار بگيرد.استفاده از يك روش ممكن است براي كاهش يك نوع مشخص از تداخل جوابگو باشد اما احتمال دارد بعد از آن يك نوع ديگر از تداخل بوجود آيد. به عنوان مثال اگر با استفاده از يك روش ، تداخل مربوط به اينتر مدولاسيون (IM ) رفع شود ممكن است تداخل SBN (نويز باند جانبي) در سطحي بوجود آيد كه با يك مكانيزم قويتر بايد آن را از بين برد.تنها با انجام آزمايشها و تستهاي كامل در محل وقوع تداخل ، مي­توان بطور كامل نوع آن را مشخص كرد.

بهترين راه حل براي رفع هر كدام از مكانيزمهاي تداخل  به پارامترهاي زيادي بستگي دارد كه اين پارامترها  شامل شرايط محيطي منحصر به فرد مربوط به محل و موقعيت تداخل مي­باشد.

همچنين اگر يك روش براي يك حالت مشخص جواب دهد ممكن است براي يك حالت ديگر جواب ندهد براي مثال تغيير فركانسها كه در يك حالت انجام مي­شود ممكن است در يك حالت ديگر امكان پذير نباشد.در ادامه به تشريح تعدادي از راه حلهاي ممكن براي رفع تداخل پرداخته مي­شود.

تغيير فركانسها :

تغيير فركانسها يك راه حل نسبتاً ساده براي برطرف كردن تداخلهاي ناشي از SBN ،OOBE وIM مي­باشد البته  در صورتي كه اين قابليت به عنوان يك انتخاب وجود داشته باشد.

براي كاهش تداخلهاي SBN  و  OOBE  مي توان از افزايش فاصله فركانسي بين كانالهاي مربوط به منبع و قرباني استفاده كرد.ايجاد  فاصله فركانسي بين دو كانالي كه با هم تداخل دارند ، مقدار نويزي را كه توسط كانالهاي مجاور تشكيل مي­شود را مي­تواند كاهش دهد.معمولا ايجاد  فاصله فركانسي بيشتر منجر به حفاظت بالاتر در برابر تداخل مي­شود.

تغيير فركانسهاي ارسال سيستمي كه درگير پديده اينترمدولاسيون مي­باشد يك راه حل ممكن ديگر  براي كاهش تداخل است. به اين صورت كه مجموعه تركيب شده به كانالي كه در آن محدوده مورد استفاده قرار نگرفته يا فركانسي كه در مقابل اين پديده مصونيت بيشتري دارد، انتقال يابد.فركانسهاي گيرنده را مي­توان در كانالي كه پديده اينترمدولاسيون اتفاق افتاده ، به كانال ديگر منتقل كرد.

در بعضي موارد تبادل فركانس بين دارندگان مجوز ، در حالتي كه اين تبادل امكان پذير باشد يك راه حل ممكن ديگر است.

برای دانلود کامل مقاله كاهش اثر تداخل در سيستمهاي مخابراتي کلیک کنید