دستورالعمل نصب آنتن ها بر روی یک دکل و یکسانسازی هدایت کابل تا پشت بیسیم

روش نصب آنتن­ ها بر روي يك دكل :

مقدمه :

آنتن هايي كه بر روي يك دكل نصب شده­ اند در عملكرد همديگر تاثير مي­گذارند. چنانچه طراحي و نحوه چيدن اين آنتن ­ها طوري باشد كه اثر نامطلوب را به حداقل ممكن كاهش دهد، گفته مي شود بين آنتن ­ها(مثلا آنتن هاي فرستنده و گيرنده مربوط به تكراركننده ­ها) ايزولاسيون ايجاد كرده ­ايم و هر قدر ميزان اين ايزولاسيون بيشتر باشد شرايط مطلوب­تر خواهد بود. عواملي كه باعث افزايش ميزان ايزولاسيون بين آنتن هاي فرستنده و گيرنده مي شود عبارتنداز :

1 وجود فاصله فركانسي بين فركانس كاري آنتن­ها :

وجود فاصله فركانسي بين فركانس كاري آنتن ها موجب افزايش ايزولاسيون مي­شود. به عنوان مثال چون محدوده فركانسي HB وLB فاصله اي زيادي نسبت به همديگر دارند در صورت نصب آنتن هاي مربوط به اين دو رنج بر روي يك دكل با رعايت حداقل فاصله فيزيكي به اندازه دو متر تاثير چنداني بر همديگر ندارند.

2ايجاد فاصله فيزيكي بين آنتن هاي نصب شده بر روي يك دكل :

در صورت نبود فاصله فركانسي مي­توان از اين روش براي ايجاد ايزولاسيون استفاده كرد. هنگام نصب آنتن‌هايي كه در يك باند كار مي­كنند( مثلا دو آنتني كه در باند  LB كار مي­كنند)  بايد به اين موضوع اهميت فوق‌العاده اي بدهيم و با ايجاد فاصله عمودي يا افقي ميزان اثر گذاري انتشار يك آنتن روي آنتن ديگر را به حداقل ممكن كاهش دهيم تا ايزولاسيون به حداكثر ممكن برسد.

برای اين كار مي‌توانيم از منحني‌هاي زير كه براي ايجاد ايزولاسيون از آنها استفاده مي‌گردد، بهره برداري نماييم. توجه شود كه هر فوت برابر 33 سانتيمتر مي­باشد. همانطور كه در شكل مشاهده مي­شود در فركانس­هاي حدود 40 مگاهرتز مي­باشد، براي ايجاد 46dB ايزولاسيون (اين ايزولاسيون برابر تجربه ­هاي قبلي و مشاوره­هاي گرفته شده اثر آنتن­هاي فرستنده روي گيرنده را به شدت كاهش مي­دهد) بايد 20 متر فاصله­ ی عمودي ايجاد كرد، البته در عمل اين مقدار فاصله، حدود 32dB ايزولاسيون ايجاد مي­كند.

در فركانس­ هاي حدود 160 مگاهرتز كه فركانس HB مي­باشد، براي ايجاد ايزولاسيون 46dB، فاصله­ ی 5/5 تا 6 متر ايجاد مي­شود. با توجه به اينكه توان تلفاتي بين فرستنده و گيرنده با مجذور فركانس ارتباط مستقيم دارد، اين تلفات در HB بيشتر است و ميزان ايزولاسيون افزايش مي­يابد.

3- ايجاد اختلاف در جهت پلاريزاسيون بين دو آنتن فرستنده و گيرنده

 استفاده از پلاريزاسيون هاي متفاوت براي آنتن هاي مجاور هم باعث مي­شود كه امواج منتشر شده از يك آنتن توسط آنتن ديگر دريافت نشود و اين موجب كاهش تاثير اين دو آنتن بر همديگر مي­شود. براي اين­کار جهت پلاريزاسيون آنتن فرستنده را برعكس مي­بنديم. با اين­ عمل ميزان ايزولاسيون به شدت افزايش يافته و اثر كوپلاژ فرستنده روي گيرنده كاهش مي­يابد. در شکل زير نحوه بستن آنتن ها با اين نوع پلاريزاسيون در باند LB که احتياج به فاصله بيشتر دارد، آمده است.

در نصب آنتن ها بر روي يک دکل رعايت نکات زير الزامي مي باشد :

  • به خاطر صاعقه پايه آنتن ها پايين تر از سر دکل نصب شوند(50 سانتيمتر).
  • پايه دکلها ارت شود.
  • از برق گير بر روي دکلها استفاده شود.

برای دانلود کامل مقاله اینجا کلیک نمایید