نوشته‌ها

بیسیم دستی PTC76

گواهینامه IOP به بیسیم دستی (PTC760(TETRA/LTE اعطا شد