بیسیم دستی PD785

بیسیم دستی PD785

بیسیم دستی هایترا PD785 دارای صفحه کلید کامل و صفحه نمایش می باشد و از هر دو رادیو دیجیتال و آنالوگ پشتیبانی می کند. این بیسیم دیجیتال از کیفیت قابل توجهی برخوردار است و قادر به ارتباط ایمن و قابل اعتماد است.

بیسیم دستی PD785
1
2
3
4
5
بیسیم دستی PD785
1

طراحی هوشمند ساده

2

نیروی کار ایمن

3

ارتباط موثر

4

قابل اطمینان و قوی

5

موقعیت GPS

UHF1: 400-470MHz
UHF2: 450-520MHz
UHF3: 350-400MHz
UHF5: 806-941MHz*
VHF: 136-174MHz
Frequences
1024Channel Capacity
12.5KHz/20KHz/25KHzChannel Spacing
(2000mAh (Li-IonBattery
Analog:
(UHF1: 13.5h 12h (G
(UHF2: 12.5h 11h (G
(UHF3: 12.5h 11h (G
(UHF5* : 9.5h 8.5h(G
(VHF: 11h 10h (G
Digital:
(UHF1: 15.5h 14h (G
(UHF2: 14.5h 12.5h (G
(UHF3: 14.5h 12.5h (G
(UHF5* : 12h 11h(G
(VHF: 13.5h 12h (G
Battery Life
UHF1/UHF2/UHF3 High Power: 4W
UHF1/UHF2/UHF3 Low Power :1W
UHF5* High Power: 3W (806-870MHz), 2.5W (896-941MHz); U5* Low Power: 1W
VHF High Power: 5W; VHF Low Power: 1W
RF Power Output
  • دانلود کاتالوگ محصول

This post is also available in: English