بیسیم دستی PD705

بیسیم دستی PD705

با شاسی کم حجم ، درجه ایمنی IP67  ، کیفیت صدای عالی و پشتیبانی از رادیو دیجیتال و آنالوگ ، بیسیم دستی PD705/PD705G جان تازه ای به ارتباطات رادیویی شما می دهد. رادیو های دستی مدل PD705/PD705G   (متفاوت در GPS) مطابق استاندارد DMR طراحی شده اند.

بیسیم دستی PD705
1
2
3
4
5
بیسیم دستی PD705
1

ارتباط موثر

2

قابل اطمینان و قوی

3

موقعیت GPS

4

طراحی هوشمند ساده

5

نیروی کار ایمن

UHF1: 400-470MHz
UHF2: 450-520MHz
UHF3: 350-400MHz
UHF5: 806-941MHz*
VHF: 136-174MHz
Frequences
32Channel Capacity
12.5KHz / 20KHz / 25KHzChannel Spacing
2000mAhBattery
Analog:
UHF1:13.5h 12h (G)
UHF2:12.5h 11h (G)
UHF3:12.5h 11h (G)
UHF5*:9.5h 8.5h (G)
VHF:11h 10h (G)
Digital:
UHF1:15.5h 14h (G)
UHF2:14.5h 12.5h (G)
UHF3:14.5h 12.5h (G)
UHF5*:12h 11h (G)
VHF:13.5h 12h (G)
Battery Life
UHF1/UHF2/UHF3 High Power:4W
UHF1/UHF2/UHF3 Low Power:1W
UHF5* High Power: 3W (806-870MHz), 2.5W (896-941MHz); U5* Low Power: 1W
VHF High Power:5W
VHF Low Power:1W
RF Power Output

  • دانلود کاتالوگ محصول

This post is also available in: English