بیسیم موتورولا GM339

بیسیم موتورولا GM339

بیسیم موتورولا GM339 از بهترین بیسیم موتورولا می باشد که دارای قابلیت های تنظیم توان، سیگنالینگ پیشرفته، هفت دکمه های قابل برنامه ریزی، اسکن اولویتی، فاصله کانالی قابل برنامه ریزی و … می باشد.

بیسیم GM339 قابلیت استفاده از کدهایPL- DPL و قابلیت ارسال ID – CODE را دارد.

بیسیم موتورولا GM339
1
2
3
4
بیسیم موتورولا GM339
1

وضوح صدای عالی

2

دکمه های قابل برنامه ریزی

3

صفحه نمایشگر

4

زنگ اضطراری

VHF :136-162 ,146-174
UHF :403-433 , 438 470
Frequency range
128Channel Capacity
12.5,20,25kHzChannel spacing
1-25W, 20-45WPower Output
  • بیسیم موتورولا GM339
    دانلود کاتالوگ محصول