تکرار کننده هایترا RD985

تکرار کننده هایترا RD985

تکرار کننده دیجیتال RD985قلب شبکه های چند سلولی رادیویی در استانداردDMRمعمولی می باشد و مطابق استاندارد ETSI برای DMR توسعه داده شده است. این دستگاه طراحی ارگونومیک ، قابلیت اطمینان بالا وعملکرد دیجیتال برجسته برای ارتباطات پیچیده را ارائه می دهد. RD985  مزیت های دیجیتال بیشتری نسبت به رقبا را داراست.

تکرار کننده هایترا RD985
1
2
3
4
5
تکرار کننده هایترا RD985
1

شبکه وسیع و جامع

2

ظرفیت بالا

3

طراحی حرفه ای

4

ارتباط ایمن

5

نصب انعطاف پذیر

UHF1: 400-470MHz
UHF2: 450-520MHz
UHF3: 350-400MHz
VHF: 136-174MHz
Frequency
16Channel Capacity
12.5kHz/20kHz/25kHzChannel Spacing
5-50WRF Power Output

  • تکرار کننده هایترا RD985
    دانلود کاتالوگ محصول

This post is also available in: English