تکرار کننده هایترا RD625

تکرار کننده هایترا RD625

RD625 یک تکرار کننده دیجیتال است که به طور خاص برای ارائه ی پوشش رادیویی قابل اعتماد در ساختمان ها و تونل ها طراحی شده است . RD625 مطابق با استاندارد باز ETSI رادیو موبایل دیجیتال (DMR) توسعه داده شده است و می تواند در دیجیتال یا آنالوگ عمل کند.

تکرار کننده هایترا RD625
1
2
3
4
5
تکرار کننده هایترا RD625
1

آنالوگ و دیجیتال

2

شبکه های انعطاف پذیر

3

ارتباط ایمن و بی خطر

4

طراحی فشرده

5

نصب آسان

136-174MHz, 400-470MHzFrequency
16Channel Capacity
12.5kHz/20kHz/25kHzChannel Spacing
1-25W ContinuousRF Power Output

  • دانلود کاتالوگ محصول

This post is also available in: English