کابل تغذیه بیسیم خودرویی یا ثابت موتورولا مدل HKN4192B

کابل تغذیه بیسیم خودرویی یا ثابت موتورولا مدل HKN4192B مناسب بیسیم های خودرویی یا ثابت موتورولا با 6.1m می باشد.

این مدل کابل در دو مدل با فیوز و بدون فیوز موجود می باشد. این کابل برای اتصال باتری وسیله نقلیه به رادیو بیسیم ها استفاده می شود.

کابل تغذیه بیسیم مدل HKN4192B با بیسیم های DM1400، DM4400e، DM4401e، DM4600e، DM4601e سازگار می باشد.

کابل تغذیه بیسیم خودرویی موتورولا