دهنی مشتی موتورولا مدل PMMN4013A
دهنی مشتی موتورولا مدل PMMN4094A
دهنی مشتی موتورولا مدل PMMN4029A