هندزفری بیسیم موتورولا مدل RLN4941
هندزفری بیسیم موتورولا مدل MDPMLN4445A
هندزفری بیسیم موتورولا مدل NNTN8459
هندزفری بیسیم موتورولا مدل PMLN6538
هندزفری بیسیم موتورولا مدل PMLN6530A
هندزفری بیسیم موتورولا مدل PMLN6535