آنتن بیسیم دستی هایترا مدل AN0153H08
آنتن بیسیم دستی هایترا مدل AN0167H07