آنتن بیسیم دستی موتورولا مدل PMAD4015
کیف چرمی موتورولا مدل PMLN5838
باتری موتورولا مدل PMNN4416BR
آنتن بیسیم دستی موتورولا مدل PMAD4119A
آنتن بیسیم دستی موتورولا مدل PMAD4116A
کیف چرمی موتورولا مدل PMLN5840A
کیف چرمی موتورولا مدل PMLN5845A
باتری موتورولا مدل PMNN4448AR
باتری موتورولا مدل PMNN4407BR
دهنی مشتی موتورولا مدل PMMN4013A
هندزفری بیسیم موتورولا مدل RLN4941
آنتن بیسیم دستی موتورولا مدل HAD9743A
هندزفری بیسیم موتورولا مدل MDPMLN4445A