درباره شرکت

شرکت ارتباط رسا

شرکت مخابراتی ارتباط رســا با هدف نیل به خودکفایی بر محور صنعت و بکارگیری از تخصص و تجارب ارزنده ی متخصصین وهمچنین استفاده از علم دانش آموختگان در زمینه های فناوری الکترونیک، مخابرات،  کامپیوتر شروع به فعالیت نموده است.

تعهد توام با تخصص پرسنل این شرکت، موجب ایجاد یک مجموعه با ثبات و هدفمند و همچنین رشد روزافزون موجب ارتقاء سطح علمی و توانمندی شده است.

شرکـت ارتباط رسا متشکل از دو بخش مجـزا است که هر یک مستــقلاً به فعــالیت تخصـصـی در حـوزه مربـــوطه می پردازند و با هم افزایی و ارتباط موثر، قادر به اجرای با کیفیــت پــروژه­های بــزرگ و کــوچک مشتـریان مــی­ باشند.

زمینه های فعالیت شرکت

  • مخابرات و ارتباطات رادیویی بیسیم VHF&UHF
  • مخابرات فیبر نوری