مشتریان ارتباط رسا

بانک صنعت و معدن
شرکت گاز
دانشگاه تهران
شرکت توزیع نیروی برق
اورژانس
شرکت صنایع فولاد کرمان
شرکت پتروشیمی تخت جمشید
سازمان حفاظت محیط زیست
دادگستری
شرکت پتروشیمی زاگرس
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور
جمعیت هلال احمر
بانک مشترک ایران و ونزوئلا
شرکت آب منطقه ای تهران
وزارت راه و شهرسازی
شرکت پتروشیمی بیستون

حسن انجام کارها