فعال سازی ارتباطات موثر در مرکز خرید Castle

فعال سازی ارتباطات موثر در مرکز خرید Castle

سرپرست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تعیین شد

سرپرست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تعیین شد

انتخاب محمد جواد آذری جهرمی به عنوان وزیر جدید ارتباطات

انتخاب محمد جواد آذری جهرمی به عنوان وزیر جدید ارتباطات

مقررات حاکم بر ارائه خدمت عمده‌فروشی بیت استریم

مقررات حاکم بر ارائه خدمت عمده‌فروشی بیت استریم ابلاغ شد

رادیو دیجیتال سپورا

سپورا رادیو دیجیتال را به غرب ساحل ویترینگ ارائه داد